Llibres finançats amb èxit

Editeu el vostre llibre sense haver de pagar res

L’educació de persones adultes

Cinquanta anys de l’escola de Can Serra

Así aprendemos

Presentació

Coordinat per Maria Villanueva Margalef, presentem aquest nou llibre de la col·lecció Josefina Gómez Olivares, i ens agrada que sigui sobre educació, tasca a què ella dedicà els últims anys des del departament d’Educació de l’Ajuntament de l’Hospitalet. 

L’escola d’adults de Can Serra celebra els seus cinquanta anys. Fou, si no la primera, una de les primeres a Catalunya i un exemple de bona pràctica educativa a la ciutat, una iniciativa nova no sols pel que va suposar l’ensenyament a persones adultes sinó també pel mètode que s’hi va implantar, tot seguint el mestratge de Paulo Freire. Aquesta commemoració ha animat un projecte conjunt entre la fundació Llegat Jaume Botey i Vallès i el Centre d’Estudis, per fer una reflexió sobre la formació de les persones adultes avui, la seva realitat i els seus reptes, així com per donar llum als documents sobre aquesta temàtica continguts en el Fons Jaume Botey i M. Pilar Massana de l’Arxiu Municipal de l’Hospitalet.

El llibre vol ser, sobretot, un homenatge a l’amic i company Jaume, fundador del Centre d’Estudis, i que inicià l’ensenyament d’adults al barri de Can Serra el curs 1971-72, quan era encara una proposta incipient, no reconeguda legalment, i un somni la seva aplicació. S’hi analitza el context polític i social d’aquests centres, la seva història a l’Hospitalet i al conjunt de Catalunya, i aporta elements per a una acció de futur. És per això que no és un llibre descriptiu, sinó d’anàlisi crítica sobre el que ha significat i significa avui aquest important sector de l’ensenyament al nostre país. 

El llibre ha estat elaborat des de perspectives diferents, però partint del paper que ha tingut i té, encara avui, el pensament i l’acció d’en Jaume Botey en l’àmbit de l’ensenyament de les persones adultes. Ell havia fet un primer tast de l’educació de les persones adultes, de les persones que no havien tingut accés a l’educació, al Camp de la Bota (1968-69), on el seu germà Francesc havia iniciat una experiència escolar seguint els paràmetres pedagògics de Paulo Freire. Des d’aleshores se sentí implicat en aquest camp educatiu. Tots els articles de la publicació fan referència a en Jaume Botey, respiren en Jaume, bé sigui directament per les cites i referències o per l’orientació pedagogicopolítica dels textos.

Contingut del llibre

Presentació. Joan Camós Cabeceran i Maria Villanueva Margalef
1. Escoles de persones adultes de Catalunya: 50 anys d’història. Alfons Formariz Poza
2. Consideracions sobre l’educació de persones adultes del passat i l’espai comunitari de formació permanent La Troca. Jaume Botey Vallès
3. L’educació: un món millor és possible. Enric Vilaplana Lapena
4. La creació de l’escola d’adults a Can Serra. Maria Pau Trayner Vilanova
5. Els inicis de l’escola d’adults de Can Serra. Enric Roldán Bermejo
6. Escola de persones adultes Can Serra. 50 anys al servei d’un barri. Carme Mestres Valero
7. L’escola de vida Les Planes - La Florida. Un projecte singular de formació d’adults. Karla Montenegro, Verónica Cano, Nordin Naï, Montserrat Vives
8. Educar a les presons: el despertar de la consciència. Mercè Chacón Delgado

Per adquirir el llibre adreceu-vos, si us plau, a info@mecenix.com.

Torna a dalt