Llibres finançats amb èxit

Editeu el vostre llibre sense haver de pagar res

Quaderns d’estudi

CEL’H. Núm 30, octubre 2016

Actes de les Jornades d’Història de l’Hospitalet que es van desenvolupar a Can Riera els dies 16 i 17 d’octubre de 2015

 

Sumari

Quaderns d'estudi número 30

Presentació. Equip de Coordinació de Quaderns d’estudi.

Àmbit 1. Del segle XII fins el Conveni de l’Hospitalet 1713

"Evolució arquitectònica i històrica de l’edifici del castell de Bellvís-masia de la Torrassa", per Ivan Salvadó Jambrina.

"L’hospital medieval de Provençana", per Eusebio Martínez Valero.

"L’hospital de Provençana. Resseguint la història d’un establiment assistencial impròpiament atribuït a l’orde de Sant Joan de Jerusalem", per Marcel J. Poblet Romeu.

Àmbit 2. Les transformacions agràries i industrials

"Aportació històrica sobre l’abastament d’aigua a l’Hospitalet", 1789-1903, per Josep Ferret Pujol.

"El Canal de la Infanta a la finca de la Remonta. Campanya de 2011", per Jordi Chorén Tosar.

"La indústria tèxtil en mans de les dones. L’Hospitalet", per M. Pau Trayner Vilanova i Conxa Llinàs Carmona.

Àmbit 3. De 1714 a 1890

"Les propietats del castell de Bellvís al segle XVIII", per Marta Piera González.

Àmbit 4. El temps actual (1890-2015)

"L’Hospitalet, ciutat noucentista", per Roger Bastida i Sabido i Oriol Vilanova Fernández.

"Els objectors de consciència a Can Serra. La lluita antimilitarista i no violenta durant la transició democràtica a l’Hospitalet", per Agustín Castellano Bueno.

"L’Hospitalet, ciutat acollidora?", per Joan Camós i Cabecerán.

"De Bellvitge a Amadeu Torner, restauraciones y tempestades  en UGT-L’H (1976-1979)", por Nicolás Cortés Rojano.

"El fracàs de la democràcia espanyola. Les eleccions de 1891 a l’Hospitalet i el districte de Sant Feliu", per Manuel Domínguez.

"Grups juvenils de Bellvitge. Vivac", per M. Àngeles García-Carpintero.

"Creuar la línia", per Enric Gil Messeguer.

"Activisme femení a l’Hospitalet en la dècada de 1970, per Clara Carme Parramon".

"L’Hospitalet: estratègies d’integració social i adaptació cultural de les migracions espanyoles durant el franquisme", per Clara Carme Parramon.

"Homenaje a Pura Fernández y a todas las mujeres de Bellvitge en el cincuenta aniversario del barrio", per Nelly Peydró Llaneza.

"La ciutat no autoritzada. El barraquisme a l’Hospitalet de Llobregat", per Daniel Sáez.

"Gestió i tensions en els primers consistoris de la democràcia (1979-1995)", per Jesús A. Vila.

Àmbit 5. Estudis diacrònics i generals

"Polítiques de la memòria i pràctiques artístiques col·laboratives", per LaFundició.

"Dones de l’Hospitalet, agents de canvi social", per Mª Pau Trayner Vilanova i Conxa Llinàs Carmona.

Per adquirir la publicació us podeu adreçar a info@mecenix.com.

Torna a dalt